top of page
Ajka Dostálová

Psychoterapie srdcem

Věřím, že každý člověk má vnitřní zdroje pro život v harmonii se sebou i s druhými. Otevřete své srdce poznání a uvědomění si sebe sama. 

Během terapie společně odkrýváme mechanismy, které vám brání využívat váš potenciál. Zaměřujeme se na vaše současné vzorce chování a prožívání a pracujeme na hlubším uvědomování si sebe sama na úrovni fyzické, emocionální, mentální a spirituální.

Plné uvědomění si sebe sama a přijetí toho, kým jste, vám umožní být svobodní a jít naproti vědomé změně vašeho života. 

Jak budou naše setkání probíhat? 

 • poskytnu vám autentický, bezpečný, podporující a přijímající terapeutický vztah, který vám umožní vědomé sebe-prožívání a přijetí sebe sama

 • zaměříme se na hlubší prožívání přítomného okamžiku, zklidnění mysli a harmonizaci těla i duše

 

 • zkusíte si více uvědomovat sebe sama na všech úrovních (fyzické, emocionální, mentální a spirituální)

 

 • nahlédneme souvislosti vašeho aktuálního bytí s vaším osobním příběhem a vyzkoušíme nové způsoby vztahování se k sobě i ke svému okolí

 • nasměrujeme pozornost k propojení vašeho vnitřního a vnějšího světa 

 

 • budeme pracovat celostně –⁠ na úrovni mysli (dialog), těla (pohyb, práce s dechem), emocí (prožitky), smyslů (vůně, zvuky) i duše (meditace, práce s energiemi)

 • využijeme Gestalt terapeutické techniky a další kreativní způsoby práce 

„Minulost už není. Budoucnost ještě nepřišla. Život je tady a teď.“ — Buddha

Kam budeme směřovat?

 • k větší zodpovědnosti za váš život a přijetí toho, kým skutečně jste

 • k aktivaci vašich vlastních zdrojů a potenciálu –⁠ ovlivníte, jak o svém životě přemýšlíte,  jak ho prožíváte, jak se cítíte ve svém těle a jaké tvoříte vztahy s druhými

 

 • k harmonizaci vaší vnitřní energie a⁠ k většímu souladu se sebou i svým okolím

    

 • k rozšíření laskavosti k sobě i k druhým, hlubší otevřenosti, upřímnosti a celistvosti

 • k možnosti tvoření vašeho nového životního příběhu ve větší radosti, lásce a naplnění 

Každá terapeutická spolupráce je ryze individuální a neopakovatelná. Tak jako váš osobní životní příběh.  

„Až se přestaneš měnit, přestaneš žít.“ — Anthony de Mello

Gestalt terapií nazýváme současný, na vztah a prožitek zaměřený psychoterapeutický směr.

Pokud vás Gestalt terapie zajímá, můžete si podrobnější informace přečíst ZDE.

zenový kruh

Těším se na setkání

bottom of page