top of page

Kdo jsem

„Jednou pochopíš, že to, co hledáš, už máš" — Anthony de Mello

Zájem o jedinečné lidské příběhy mě provází už od dětství a před 20 lety mě dovedl ke studiu psychologie. V psychologické praxi jsem se kromě znalostí potřebovala opírat především o sebe sama, proto jsem později absolvovala šestiletý intenzivní výcvik v Gestalt terapii. Celoživotní snaha o sebepoznání a seberealizaci mě v průběhu života nasměrovala na vlastní spirituální cestu. Inspiraci nacházím především v jógové praxi, východních filozofiích, advaitě a meditaci. 

Ajka Dostálová

Moje kvalifikace

Jako psycholog a psychoterapeut se opírám o svou 15letou praxi, odborné psychologické vzdělání a osobní spirituální cestu. Stále se vzdělávám a propojuji odborné znalosti s vlastními zkušenostmi.  Pracuji celostně, tvůrčím způsobem reaguji na probíhající terapeutický proces.

Od roku 2015 jsem pod kontinuální odbornou supervizí (MUDr. Elena Křivková, Mgr. Alena Vávrová, PhDr. Jiří Drahota, PhDr. Martin Jára a aktuálně PhDr. Alena Halamová). Jsem členem České asociace pro psychoterapii a ve své praxi ctím Etický kodex  Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)

Ajka Dostálová
 „Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ —  Buddha

Profesní zkušenosti a vzdělání

V roce 2022 jsem zahájila studium 3letého odborného kurzu Jóga a jógová terapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

 

V roce 2022 jsem zahájila studium postgraduálního výcviku v Existenciální hagioterapii. 

 

Od 2. 2. 2022 provozuji svoji soukromou psychologickou praxi v Hradci Králové.

2016-2022 jsem pracovala jako psycholog, dětský terapeut a později i jako vedoucí organizace Mozaika (individuální i skupinová práce s dětmi, rodiči a odbornými pracovníky ve školství).

2014-2020 jsem absolvovala Systematický výcvik v Gestalt terapii v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii, o.p.s.. Výcvik zahrnuje přes 600 hodin teoretického a metodologického vzdělávání, 250 hodin osobní terapeutické zkušenosti a více než 500 hodin práce s klienty pod supervizí.

2010-2016 jsem externě pracovala jako psycholog a terapeut v probačním programu Ancora, Salinger, z.s., kde jsem se věnovala  individuální i skupinové práci s mladistvými delikventy. 

 

2009-2011 jsem zahájila odbornou praxi  jako psycholožka Vězeňské služby ČR. Pracovala jsem na krizovém oddělení pro odsouzené a na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti.

2007-2009 jsem působila jako psycholog/lektor se zaměřením na rozvoj kompetencí vysokoškolských studentů v Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně. 

 

2007-2009 jsem začala doktorské studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, které jsem nedokončila a rozhodla se pro praktickou psychologickou praxi na úkor vědecké.​​

 

2002-2007 jsem absolvovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a získala akademický titul Mgr.

Pro veřejnost

Pro všechny, kdo chtějí zklidnit  svou mysl, otevřít svá srdce, aktivovat moudrost těla a dotknout se toho, co nás přesahuje, jsem připravila sérii 8 originálních setkání Prožij sebe.

DSC_9154web_edited.jpg
karty_edited.jpg

Pro odborníky

Od roku 2014 působím i jako externí lektor pro b-creative. Školním psychologům, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům či jiným odborníkům ve školských institucích, neziskových organizacích či sociálních službách nabízím odborné zážitkové kurzy zaměřené na práci s projektivními terapeutickými kartami. 

Těším se na setkání 
bottom of page