top of page

B-CREATIVE

Odborné zážitkové kurzy zaměřené na práci s projektivními terapeutickými kartami.
karty 2.jpg

Koncept 

Ve spolupráci s b-creative.cz se od roku 2014 věnuji rozvíjení odborných pracovníků v rámci práce s projektivními terapeutickými kartami

V kurzech se zaměřuji především na prožití nabízených technik, osvojení si praktických dovedností a sdílení inspirace a tipů, aby byli účastníci v této technice dobře ukotvení a dobře vybavení do své odborné praxe. Vždy se snažím ve spolupráci s účastníky kurz ušít na míru jejich potřebám. Proto je každý kurz trošku jiný a originální. 

Projektivní práce s klientem je pro mě úžasnou cestou ke společnému zážitku, tvoření vztahu a skutečnému potkání se. Projekce mi slouží k hlubšímu poznání vnitřního světa klienta, k přiblížení se tomu, co prožívá.  Projektivní práce má pro mě také nevyčerpatelný terapeutický potenciál, který neustále rozvíjím.“ 

Co nabízím?

aktuální kurzy

Prožitkový kurz práce s projektivními terapeutickými kartami v praxi s dětmi a adolescenty

Kurz je určen především školním psychologům, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům či jiným odborníkům ve školských institucích, neziskových organizacích či sociálních službách, kteří se věnují  přímé práci s dětmi a dospívajícími.

rybicky mensi.jpg

V kurzu se zaměřujeme na celou škálu forem práce s dětským klientem, od individuální, přes práci s rodiči až po práci se skupinou.

Více informací naleznete na webových stránkách www.b-creative.cz

Prožitkový kurz tvořím vždy přímo na míru potřebám konkrétní organizace - podle její cílové skupiny, odbornosti a zkušenosti zaměstnanců i cílů odborné práce. 

 

Obsah a formu kurzu ladíme společně s organizací tak, aby zaměstnancům umožnil získat či rozvíjet odborné dovednosti, které mohou okamžitě aplikovat do reálné klientské praxe. 

Kurz probíhá přímo v prostorách organizace a v termínu, který si dohodneme.

Více informací naleznete na webových stránkách www.b-creative.cz.

Kurz na míru vaší organizaci: klientská práce s vybranými projektivními terapeutickými kartami

Prožitkový kurz je určen odborným pracovníkům školských, poradensko-terapeutických, neziskových organizací či sociálních služeb, kteří plánují nebo již využívají  terapeutické projektivní karty a rádi by si osvojili základy této práce nebo rozšířili své dovednosti. 

bottom of page